Skanska säljer handelsfastighet i Sundbyberg för 104 miljoner kronor

Skanska säljer en handelsfastighet i Sundbyberg för 104 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i första kvartalet för 2014. Köparen är Nordic Real Estate Partners AB (NREP) som tillträder som ny fastighetsägare i slutet av april.

Fastigheten har utvecklats och byggts av Skanska och färdigställdes under 2013. Totalt omfattar den LEED-certifierade fastigheten cirka 3 700 kvm butiksyta med Coop som hyresgäst.

– Fastigheten är ett bra komplement till vår befintliga Stockholmsportfölj. Kombinationen av ett starkt läge i ett område med snabb befolkningsökning, en modern LEED certifierad fastighet och Coops nya koncept gör detta till en mycket attraktiv investering, säger Tobias Alsborger, partner på NREP.

– Försäljningen bekräftar att det finns en fortsatt efterfrågan på gröna handelsfastigheter med långa hyreskontrakt i strategiska lägen, säger Jonas Karlsson, transaktionschef på Skanska Fastigheter.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Karlsson, transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010-448 44 48

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar