Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Silverdal Sollentuna till HEBA

Report this content

Skanska har tecknat avtal med HEBA Fastighets AB om försäljning av hyresbostadsprojektet Murklan 1 i Silverdal, Sollentuna. Projektet omfattar fyra tvåvåningshus med 52 hyresrättslägenheter om drygt 3 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Överlåtelse sker i samband med färdigställande i oktober 2020. Försäljningsvärdet är cirka 173 miljoner kronor.

Bostadshusen är av radhuskaraktär och byggs runt en innergård, med parkeringsplatser mot Sollentunavägen. Skanska har utvecklat och byggt ett flertal bostadsprojekt i Silverdal och Murklan 1 utgör ett av de sista.

– Vi ser ett tydligt ökat intresse för hyresrätter som ger möjligheter för många att skaffa en bostad utifrån sina egna behov. HEBA har sedan tidigare förvärvat hyresbostadsprojekt av oss i Flemingsberg och Täby Park och vi är glada över att de, precis som vi, uppskattar Silverdals kvaliteter med en mångfald av boendeformer, säger Britta Cesar Munck, chef Skanska Hyresbostäder Sverige.

Byggstart är planerad att ske i mars 2019 med färdigställande i oktober 2020.

– Sollentuna är en växande kommun där vi gärna vill vara med. Med detta förvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i kommunen där vi sedan tidigare äger ett äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, VD HEBA Fastighets AB.

Skanska Hyresbostäder utvecklar och bygger hyresrätter och verkar på utvalda marknader i storstadsområdena och utvalda regionstäder.

Affärsmodellen bygger på att identifiera projektmöjligheter, förvärva och planlägga mark för att sedan bygga och sälja hyresbostäderna vidare till långsiktiga fastighetsägare och förvaltande fastighetsbolag.

För ytterligare information, kontakta:

Britta Cesar Munck, regionchef, Skanska Sverige, tel 010 448 10 45

Anders Degerstedt, projektchef, Skanska Sverige, tel 010 449 40 71

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media