Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Växjö för cirka 160 miljoner kronor

Skanska har sålt ett hyresbostadsprojekt i Hovshaga, Växjö, för cirka 160 miljoner kronor. Köpare är K2A. Projektet omfattar tre stycken fyravåningshus med totalt 60 hyreslägenheter samt en förskola för 125 barn. Överlåtelse till köparen sker i samband med färdigställande som är planerat till januari 2022.

Lägenheterna i projektet Växjö Soluppgången 1 kommer att byggas med tydligt fokus på hållbarhet. Bland annat kommer solceller att installeras på taken och det kommer vara förberett för laddstolpar till bilar. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan i projektet till cirka 3 700 kvadratmeter, varav cirka 1 100 kvadratmeter för förskolan.

– Vi ser att intresset för hyresrätter ökar, både från hyresgäster och investerare. Bostadsområden behöver olika boendeformer för att passa livets olika faser och ge möjligheter för människor till ett tryggt hem, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Byggstart är planerat till mars 2020 och projektet ska vara färdigställt i januari 2022.

För ytterligare information kontakta:

Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige, tel 010 448 10 45

Martin Dahlberg, affärs- & projektutvecklare, Skanska Sverige, tel 010 448 26 11

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

 

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media