Skanska satsar på förnyelsebara bränslen vid asfalttillverkningen

Skanska tecknar intentionsavtal med PetroBio AB om installation av träpulverbrännare.

Skanska påbörjar nu ett arbete med att förändra uppvärmningstekniken på asfaltverken. Avsikten är att konvertera anläggningarna från användning av fossila bränslen till användning av förnyelsebar energi i form av träpulver. Detta sker genom installation av ett system för träpulverförbränning.

Skanskas ambition är att konvertera de anläggningar som har de tekniska förutsättningarna för detta.

– Vi börjar med att konvertera ett verk i Önnestad under hösten för att samla erfarenhet. Investeringen är en del av Skanskas satsning på en grönare verksamhet. Som samhällsutvecklare arbetar vi för att begränsa vår miljöpåverkan och resursanvändning. Vårt mål är att ständigt kunna erbjuda våra kunder fler attraktiva gröna lösningar, säger Magnus Åkehag, anläggningsägare på Skanska.

– Vi är glada att Skanska väljer våra produkter. Vår breda erfarenhet av träpulver gör att vi kan skräddarsy funktioner som passar i ett asfaltverk, säger Roger Karlsson, VD för Petro Bio AB.

Varje asfaltsverk använder årligen mellan femhundra och ettusen kubikmeter olja. Det motsvarar förbrukningen för 35 000 bilresor mellan Stockholm och Göteborg. I dag används framför allt olika fossila bränslen som olja, naturgas eller gasol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Åkehag, avdelningschef Maskin, Skanska Sverige, tel: 010-448 07 74, magnus.akehag@skanska.se

Roger Karlsson, VD Petro Bio AB, 031-335 4956, roger.karlsson@petrobio.se

Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel 010-448 44 40 

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 013 till cirka 33 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar