Skanska satsar på unga i utanförskap i Göteborg

I samband med att Skanska bygger bostäder i Kviberg kommer ungdomar i närområdet att erbjudas praktikplatser på arbetsplatsen. Projektet är ett samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan.

Projektet med att erbjuda praktikplatser riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

– Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder och vi ser en växande trend i Sverige. I Göteborg har Skanska sedan tidigare ett samarbete med Göteborgs Kommun för att motverka utanförskap. Ambitionen är att vi på det här sättet ska kunna utöka vårt långsiktiga samhällsengagemang i samband med bostadsbyggandet i Göteborgsregionen, säger Lars Henriksson, chef Skanska Nya Hem Göteborg.

Initiativet sker i samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan. Skanska kommer bland annat att erbjuda praktikplatser och studiebesök på byggarbetsplatsen. Tillsammans med Fryshuset i Kviberg planeras även andra aktiviteter som ska inspirera och motivera ungdomar ut i yrkeslivet och till byggindustrin.

– Vi vill bidra till samhället vi verkar i. Det gäller i arbetet med utformningen av hållbara bostadsområden, men också genom att använda våra byggarbetsplatser som plattform för lokala samhällsfrämjande initiativ. Skanska har sedan i somras ett nationellt samarbete med Fryshuset som vi nu tar vidare lokalt. Vi har också ett samarbete med Angeredsgymnasiet som vi nu knyter till detta och flera projekt i Göteborgsregionen, säger Lars Henriksson.

Aktiviteterna kommer att löpa under hela produktionsskedet och involverar också Skanskas underentreprenörer i projektet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Henriksson, Chef Bostadsutveckling, Skanska Sverige Nya Hem Göteborg, tel: 010-448 46 68

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar