Skanska sluter hyresavtal med Vardaga och Nytida för egenutvecklat vårdboende i Sollentuna

Report this content

Skanska har slutit 15-åriga hyresavtal med Vardaga och Nytida för drift av ett egenutvecklat äldreboende samt LSS-bostäder som ska uppföras på det före detta mässområdet i Sollentuna. Byggnationen påbörjas under det första kvartalet i år och beräknas vara slutförd under det tredje kvartalet 2022.

Vårdboendet, som går under benämningen Villa Tureberg, är det första byggnadsprojektet som startas på det gamla mässområdet. När hela området är utbyggt kommer det att bestå av cirka 700 nya bostäder och kommersiella lokaler. Målet är att skapa en levande och trygg stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. 

Villa Tureberg kommer att bestå av cirka 4 500 kvadratmeter äldreboende samt 500 kvadratmeter gruppboende i fem våningar. Vårdboendet byggs för att klara högt uppsatta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda och materialval samt avfalls- och vattenhantering och blir därmed ett hus med mycket låg miljöpåverkan. Huset kommer att försörjas med solceller på taket och byggas med material med låg klimatpåverkan, till exempel trä och återvunnet tegel i fasaden. Huset kommer också att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Trygghet har varit ett fokusområde i planeringen och synliggörs bland annat genom placering av fönster och entréer. Vårdboendets gård utformas också för att ge förutsättningar för sociala möten, både inom den egna gården och med den angränsande bostadsgården. Gården får planteringar med växter som lockar till sig bin och fjärilar och erbjuder möjlighet till odling i odlingslådor och i gårdens växthus.  

För ytterligare information kontakta:

Helena Everhed, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel 010 449 28 08

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media