Skanska tecknar rekordstort betongavtal för Västlänken

Report this content

Skanska har tecknat avtal med AGN Haga, ett konsortium mellan Astaldi, Gülemark och NRC, om att leverera betong till Västlänksprojektet i Göteborg. Kontraktet, som är Skanska Betongs största någonsin, är värt cirka 300 miljoner kronor och leveranser kommer att ske löpande under åren 2019-2024.

Under projekttiden levereras fabriksbetong, inklusive betongpumpning, till etapperna Haga och Kvarnberget på Västlänken. Leveranserna sker primärt från Skanskas betongfabrik i Vikan, Göteborg, och omfattar sprutbetong och konstruktionsbetong för 1,5 kilometer tunnel samt en tågstation under mark.

För ytterligare information kontakta:

Johan Karlsson, avdelningschef Försäljning, Skanska Industrial Solutions, tel 070 972 60 37

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera