Skanska tecknar samarbetsavtal för nytt akutsjukhus i Växjö

Report this content

Skanska tecknar samarbetsavtal med Region Kronoberg om att utföra förberedande planeringsarbeten för ett nytt akutsjukhus i Växjö. Förberedelserna väntas pågå ett år och därefter sluts separata avtal i två faser för genomförandet av själva byggentreprenaden.

Det nya sjukhuset kommer att ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Totalt rör det sig om cirka 100 000 kvadratmeter nybyggnad som ska utföras och projektet är uppdelat i tre faser: förstudie, projektering och produktion.

Att Skanska deltar redan i förstudien innebär en möjlighet att dra nytta av samlade erfarenheter av sjukhusbyggnation och i ett tidigt skede återföra de till projektet. På så sätt öppnas goda möjligheter för att leverera patientklara lokaler som kommer att fungera för framtidens behov och vara till nytta för invånarna.

– Vi är hedrade över att få förtroendet att tillsammans med Region Kronoberg skapa ett modernt sjukhus som anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt. Det är en extra sporre att projektet har höga klimatambitioner, vilket stämmer väl med vår önskan om att skapa ett hållbarare samhälle. Projektet stärker vår position som ledande sjukhusbyggare i Sverige, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Ytterligare detaljer om det framtida sjukhuset kommer att klargöras under förstudien. Investeringsbeslut tas i regionfullmäktige i början av 2022 och första spadtaget beräknas ske under våren 2022. Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras stå klart år 2028.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 92 13

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera