• news.cision.com/
  • Skanska Sverige/
  • Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö klarar den tuffa NollCO2-certifieringen för att uppnå klimatneutralitet

Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö klarar den tuffa NollCO2-certifieringen för att uppnå klimatneutralitet

Report this content

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan vill Skanska agera kraftfullt i klimatomställningen.

Hyllie Terrass är ett projekt där Skanska har antagit utmaningen om att nå klimatneutralitet, och är ett av de få projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils (SGBC) pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Skanska har nu erhållit en pre-certifiering för Hyllie Terrass och certifieringen innebär att fastigheten ska uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid – från materialtillverkning till demontering.

Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Om vi ska bromsa klimatförändringarna måste därför hela byggnadssektorn ta stora krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. Vi kommer bland annat att använda oss av både recycling och upcycling, grön betong samt innovativa energilösningar. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund.

Skanska står bakom Parisavtalet och bolagets styrelse har beslutat att Skanska ska nå netto-noll koldioxidutsläpp från den egna verksamheten och hela värdekedjan senast 2045. Det är därför glädjande att SGBC tillsammans med branschen tagit fram en certifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2, som lanseras i slutet av september. Det är en mycket krävande certifiering som tagits fram för att möjliggöra att vi i Sverige når våra klimatmål. Totalt fyra projekt har deltagit i SGBC:s pilotstudie, och Skanskas Hyllie Terrass i Malmö var ett av dem.

– Med vår nya certifiering, NollCO2, vill vi och våra medlemmar utmana branschen och bidra till utvecklandet av byggnader med netto noll klimatpåverkan under dess livstid. Att Skanska, en av Nordens största aktörer, nu agerar kraftfullt för klimatet och klarar vår tuffa certifiering för sitt nya kontorsprojekt i Malmö visar att vi är på rätt väg, säger Lotta Werner Flyborg, vd, Sweden Green Building Council.

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, och beräknas vara inflyttningsklar våren 2023. Hållbarhet genomsyrar allt, från den gröna betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt SGBC:s system LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund, tel. 070 614 45 99

Jacob Birkeland, presschef och public affairs chef, Skanska AB, tel. 076 768 9972 69

Direktlinje för media, tel. 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera