Tidigare styrelsemedlem och Skanskas revisor kommenterar Ekots påståenden

Med anledning av Ekots och den tidigare chefen för Skanskas internrevisions påståenden om mutmisstankar i ett av Skanskas projekt i Tjeckien vill den tidigare styrelsemedlem Lars Pettersson och Skanskas huvudansvariga revisor kommentera påståendena. 

Skanskas huvudansvariga revisor och medlem i Skanskas revisionskommitté Georg Pettersson från KPMG:

– Jag har inte informerats om några mutor eller misstänkta mutor i det tjeckiska projektet. Jag har heller inte tagit del av någon sådan information under något Revisionskommitté-möte. Det är mycket tydligt inom Skanska att internrevision har en skyldighet att rapportera den här typen av misstankar och uppgifter till ordförande för revisionskommittén eller i en rapport till kommittén, säger Georg Pettersson, vd och auktoriserad revisor vid KPMG och Skanskas huvudansvariga revisor.

I en intervju i Ekot säger tidigare styrelsemedlemmen Lars Pettersson att han känt till att det funnits uppgifter om etiska oegentligheter i Tjeckien. Lars Pettersson har aldrig suttit i Revisionskommittén och vill klarlägga att det aktuella projektet aldrig har diskuterats i Skanskas styrelse.

– Jag vill korrigera tidigare uppgift. Jag har inte hört talas om några misstankar om etiska överträdelser i det aktuella vägprojektet. Det jag tänkte på när jag svarade var en historia om oegentligheter i bokföringen som upptäcktes i Skanskas Tjeckiska betongenhet 2013. Den frågan utreddes noggrant, omfattande åtgärder vidtogs och det arbetet presenterades för styrelsen. Det var det jag tänkte på när jag svarade Ekot. Jag vill också tillägga att jag har stort förtroende för Skanskas ledning och vet hur målmedvetet de arbetar mot korruption, säger Lars Pettersson, tidigare medlem i Skanskas styrelse.  

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadutvecklingen sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.   

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.