Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 19 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Torsdagen den 19 juli rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2012. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en telefonkonferens torsdagen den 19 juli kl. 14.00. 

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor. 

Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, eller +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087.

Efter konferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 17 juli till andre.lofgren@skanska.se.

Frågor angående konferensen besvaras av André Löfgren, tel 010 448 13 63 eller via mail till andre.lofgren@skanska.se.

Välkommen!

Pontus Winqvist, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 
Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB,tel 010-448 88 77
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar