Lena Hök ny Executive Vice President Sustainability & Innovation på Skanska AB

Report this content

Lena Hök har utsetts till Executive Vice President Sustainability & Innovation på Skanska AB. Lena tillträder sin nya roll 1 november och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning. Lena kommer närmast från positionen som Senior Vice President Sustainability på Skanska AB.

Tidigare har Lena arbetat som hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”. Hon är också ordförande för den svenska hållbarhetskommittén i den internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, samt styrelsemedlem i BoKlok, som ägs gemensamt av IKEA och Skanska.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Lena till koncernledningen. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att utifrån innovations- och hållbarhetsperspektiven implementera och utvärdera strategier som ökar effektivitet och lönsamhet. Nu intensifierar vi arbetet med att systematisera vårt innovationsfokus och hållbarhetsarbete för att möta kunders behov och utveckla våra erbjudanden. Lena är den rätta personen för att leda det arbetet, säger Anders Danielsson, vd, Skanska AB. 

– Ny teknik, processer och prioriteringar kommer vara avgörande för att möta vårs tids utmaningar, både i branschen och i samhället. Här har Skanska en unik position. Jag ser framemot att fortsatt stärka vår konkurrenskraft och vässa vårt erbjudande.  Genom att arbeta nära kunder, och använda expertis, insikter och data från våra projekt kommer vi att skala upp innovativa lösningar och fortsatt öka vårt fokus på hållbara resultat, säger Lena Hök, nytillträdd EVP Sustainability and Innovation på Skanska AB.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media