Mark Lemon ny Senior Vice President Assurance and Control

Från och med den 1 oktober blir Mark Lemon Senior Vice President Assurance and Control. Rollen är ny, och en följd av den strategiska översyn som Skanska genomförde tidigare i år. Assurance and Control blir en del av Core Corporate Function Legal.  

Assurance and Control ansvarar bland annat ramverket för bolagsstyrning, som ska säkra att policies och processer implementeras i affärsenheterna, fungera som stöd för koncernledningen och andra funktioner på huvudkontoret i policyfrågor och att se över koncernens riskhanteringssystem.

Mark Lemon har tidigare varit Senior Vice President för Skanskas Risk Team och ledde den arbetsgrupp som genomförde den strategiska översynen av koncernfunktionerna tidigare i år. Innan det har han haft en rad olika uppdrag inom Skanskas infrastrukturutveckling. Mark har jobbat på Skanska i 13 år.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Mark Lemon i hans nya roll. Mark är mycket analytisk och en respekterad kollega med lång erfarenhet inom Skanska. Hans erfarenhet av att leda Skanskas Risk Team kommer att vara mycket värdefull i upprättandet av den nya funktionen Assurance and Control, säger Caroline Fellenius-Omnell, chefjurist och vice vd Skanska AB.

För ytterligare information kontakta:

Patric Elmén, tillförordnad presschef, Skanska AB, tel 070-584 89 39

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media