Niomånadersrapport, januari–september 2017

Januari–september 2017 jämfört med januari–september 2016

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 117,2 (109,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (4,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 3 procent.

• Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 10,58 (9,30) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,2 (–2,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 6,2 (30 juni 2017; 7,4) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 118,6 (130,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick till 194,7 (30 juni 2017; 202,2) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (2,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 1,3 (2,3) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 38 procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) uppgick till 4,1 (3,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 23 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,3 (15,8) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –1,3 (0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 27 oktober klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar