Niomånadersrapport, januari-september 2021

Report this content

Januari–september 2021 jämfört med januari–september 2020.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 103,2 (114,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (5,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 21 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 12,35 (10,09) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,7 (4,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 15,0 (30 juni 2021; 13,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 111,3 (110,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 197,6 (30 juni 2021; 201,3) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,4 (2,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (2,3) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,1 (3,3) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,1 (11,0) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (17,8) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 28 oktober 2021, klockan 10:00.

Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08- 505 583 68 (direkt), +44 333 300 9268 (direkt), eller +1 6319131422 och PIN: 48315115#

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs, Skanska AB, tel 010–449 1957

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar