Norsk-svenska gränshandeln slår rekord - ny stororder till Skanska

Report this content

Norsk-svenska gränshandeln slår rekord - ny stororder till Skanska I den stadigt ökande gränshandeln mellan Norge och Sverige växer nu Nordby Shopping Center fram. Skanska Sverige bygger det nya köpcentret i Strömstad, strax söder om den norska gränsen. Bakom satsningen står Orvelin Group tillsammans med Maxi Mat Holding. Det är den kraftigt ökande gränshandeln som ligger bakom storsatsningen på Nordby Shopping Center, som kommer att ha en något annorlunda mix av butiker än de köpcentra som finns i dag. Ordern till Skanska är värd omkring 200 Mkr och den totala satsningen hamnar på cirka 250 Mkr. 75 procent av de 28 000 kvadratmetrarna är redan uthyrda. Centret kommer att innehålla ett 40-tal butiker med både dagligvaror och sällanköpsvaror och ska stå klart i juni 2004. Livsmedelsdelen på 6000 kvadratmeter ska drivas av Maxi Mat. - Nordby köpcentrum är ett modernt och välskött köpcentrum som med denna stora nysatsning blir ännu mera attraktiv mot den så expansiva norska marknaden, säger Erland Lundqvist, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Handeln och besöksnäringen är viktiga företagsmotorer i tillväxtregionen Norra Bohuslän och dess kraft stärks ytterligare i denna offensiva satsning. Under byggnationen kommer projektet att sysselsätta upp till 80-100 personer på arbetsplatsen och när det står klart beräknas det ge närmare 500 nya jobb och en omsättning på en miljard kronor. - Det här är vårt största byggprojekt i den här regionen, säger Thorbjörn Lidvall, distriktschef, Skanska Sverige. Det är ett spännande projekt där vi arbetat tillsammans med Orvelin Group genom hela utvecklingsprocessen. Den nya E 6:an kommer att vara klar till öppningen 2004. För att ytterligare förbättra tillgänglighet och framkomlighet byggs också vägkorsningen vid E6 om. För arkitektskisser på projektet, kontakta Inger-Lena Bennman, informationschef Skanska, Inger-lena.bennman@skanska.se, eller mobil: 070-209 56 90 Fakta gränshandel: I Strömstads kommun sker landets största gränshandel, en handel som pågått sedan 1940-talet. Omsättningen är idag mycket omfattande (år 2002 mellan 4 och 5 miljarder SEK) och ökar varje år med 20-30 procent. Handeln är viktig del av arbetsmarknaden och utgör en betydligt större andel av denna än för Sverige i genomsnitt (28 mot 19 procent). Genom gränshandeln håller Strömstad och norra Bohuslän snabbt på att bli en del av den expansiva Oslofjordsregionen. Nordby handelsområde, som ligger 21 kilometer från Strömstad och 4 kilometer från den norska gränsen i Svinesund, beräknas ha ett upptagningsområde i stora delar av södra Norge och delar av Bohuslän och Dalsland. I Norge finns omkring 2 miljoner invånare inom 15 mils radie. Området genomströmmas också av ett stort antal turister. Skanska Sverige - Skanska Sveriges affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanska Sverige omsätter omkring 25 miljarder per år och har cirka 15000 medarbetare. Orvelin Group AB är en privatägd företagsgrupp som bedriver verksamhet inom två huvudområden; detaljhandel samt fastighetsförvaltning. Dessa operativa enheter är hel- eller delägda dotterbolag, som för närvarande har ca 50-talet anställda. 2001 var omsättningen för Orvelingruppen cirka 250 Mkr. Moderbolaget i Orvelin-koncernen har huvudkontor i Strömstad. MaxiMat Holding AB - MaxiMat, vars verksamhet startade 1978, är en av de största inom dagligvaruhandel i gränsregionen. Utöver handel och drift av dagligvarubutiken MaxiMat i Svinesund består koncernens verksamhet av bl a fastighetsförvaltning och ett mindre IT-konsultbolag. Företaget har 150 anställda och en omsättning på drygt 400 mkr. För ytterligare information, kontakta: Thorbjörn Lidvall, distriktschef Skanska Hus Väst, 070-587 03 30 Ulf Palm, VD Orvelin Group AB, 0708 666 355, 0526-18805 Henrik Åsberg, VD Maxi Mat Holding AB, 0707-98 88 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00100/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar