Omvandling av aktier i Skanska AB

Report this content

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2018 har på aktieägares begäran 393 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 659 759.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 750 743 aktier av serie A, och 400 152 329 av serie B.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar