Omvandling av aktier i Skanska AB

Report this content

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2019 har på aktieägares begäran 3 040 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 359 735.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 717 407 aktier av serie A, och 400 185 665 av serie B.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera