Omvandling av aktier i Skanska AB

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2020 har på aktieägares begäran 14 050 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 069 548.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 685 164 aktier av serie A, och 400 217 908 av serie B.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera