Rapport från Skanskas årsstämma

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2011 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,00 kronor per aktie i en ordinarie utdelning. Avstämningsdag för den ordinarie utdelningen är den 18 april 2012.

Årsstämman omvalde Stuart E. Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg, och Matti Sundberg till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande valdes Stuart E. Graham. Sverker Martin-Löf har avböjt omval till ordförande.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP. Den 13 april hade Skanska 8 022 246 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar