Rättelse: Skanskas andel av Newtown Creek-kontraktet uppgår till USD 431 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor

Skanskas andel av det nya kontraktet vid vattenanläggningen Newtown Creek i New York är 72,5 procent av den totala kontraktssumman som är den tidigare idag uppgivna USD 594 miljoner, ca 3,65 miljarder kronor.

Följaktligen inkluderas USD 431 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor, i orderingången för det andra kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Lepasoon, informationsdirektör, Skanska AB, tel 070-513 65 99
Direktlinje för media: 08-753 88 99
Hans Biörck, vice VD, Ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar