Sexmånadersrapport, januari–juni 2020

Januari–juni 2020 jämfört med januari–juni 2019

Sammanfattning enligt segmentsredovisning 

- Intäkterna minskade 5 procent och uppgick till 76,7 (80,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent. 

- Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 3,7 (3,2) miljarder kronor, inga valutakurseffekter. 

- Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 7,29 (6,41) kronor. 

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,3 (–2,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 6,8 (31 mars 2020; 5,3) miljarder kronor, enligt IFRS. 

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 78,2 (61,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 25 procent. Orderstocken uppgick till 189,0 (31 mars 2020; 199,0) miljarder kronor. 

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,6) miljarder kronor. 

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (1,7) miljarder kronor. 

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,9 (10,9) procent. 

- Avkastning på eget kapital uppgick till 20,6 (17,4) procent. 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 23 juli 2020, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 88257841#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

Jacob Birkeland, Presschef, Skanska AB, tel 010–449 1957

Om Skanska
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar