Sexmånadersrapport, januari–juni 2021

Report this content

Januari–juni 2021 jämfört med januari–juni 2020

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 69,8 (76,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 29 procent.

- Resultatet per aktie uppgick till 9,27 (7,29) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 0,9 (3,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 13,9 (31 mars 2021; 15,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,7 (78,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent. Orderstocken uppgick till 201,3 (31 mars 2021; 193,4) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,2 (1,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (1,9) procent.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (2,7) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,4 (11,9) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 26,7 (20,6) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 23 juli 2021, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 583 58, +44 333 300 9035, eller +1 646 722 4903.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs, Skanska AB, tel 010–449 1957

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar