• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska ansluter sig till The CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform, and Resilience för att accelerera industrins klimatomställning

Skanska ansluter sig till The CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform, and Resilience för att accelerera industrins klimatomställning

Report this content

Skanska ökar takten för att aktivt bidra till minskning av koldioxidutsläppen. CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform, and Resilience som samlar en bred krets av ledande europeiska industriföreträdare fokuserar på hur industrin utifrån innovation och nyskapande än mer kan bidra till klimatomställningen. Syftet med deltagandet är att utforma konkreta policyförslag, identifiera nya partnerskap och affärer som driver innovation, samt fördjupa dialogen med ledande beslutsfattare.

”Den byggda miljön står för cirka 40 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Det betyder att branschen jag representerar har ett stort ansvar för deras minskning. Näringslivet måste fortsätta fokusera på omställningen i kombination med starkt engagemang från politiken samt tydliga ramverk. Genom initiativ som CEO Alliance for Europe skapar vi rätt forum för att bryta silos och samarbeta mellan olika industrier för att driva innovation, men också för att med en samlad röst föra en konkret dialog med beslutsfattare”, säger Anders Danielsson, VD och koncernchef, Skanska. 

Initiativet CEO Alliance - for Europe består av 14 ledande europeiska industriföretag. Tillsammans representerar de 1,6 miljoner medarbetare och omsätter 560 miljarder euro. Andra företag som ingår är bland annat SAP, Volkswagen, Scania, H2 Green steel, Ericsson och Eon.

Skanska har ett Science Based Climate target och har som mål att minska de egna utsläppen med 70 procent från 2015 till 2030. År 2045 ska bolaget ha uppnått netto-nollutsläpp i värdekedjan.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel +46768997269

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag med en omsättning på 159 miljarder kronor under 2020. Skanska är verksamma i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos över 32 000 medarbetare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Tillsammans går vi i täten för ett bättre samhälle.

Prenumerera

Media

Media