Skanska breddar motorväg i Kalifornien, USA, för USD 96 M, cirka 860 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Riverside County Transportation Commission om att bredda motorvägen State Route 60 i Riverside, Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 96 M, cirka 860 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

Projektet omfattar att bredda drygt 7 kilometer (4,5 miles) av State Route 60 för att rymma speciella lastbilsfiler i öst- och västgående riktning. Inre och utvändiga vägrenar kommer att uppgraderas till standardbredd och befintlig asfaltsbeläggning kommer att uppgraderas.

Konstruktionen kommer att inledas i maj 2019 och projektet är planerat att färdigställas i december 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, tel: 010 449 31 34

Direktnummer för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar