Skanska bygger datacenter i västra USA, för cirka USD 69 M, cirka SEK 649 M

Skanska har tecknat avtal för att bygga ett nytt datacenter i västra USA. Kontraktet är värt cirka USD 69 M, cirka SEK 649 M, vilket kommer att inkluderas orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Arbetet påbörjades i juni 2019 och planerar vara klart i februari 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Terri-Ann Betancourt, kommunikationschef, Skanska USA, tel +1 206 494 5440

Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar