• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger grunden för ubåtstillverkningsanläggning i Connecticut, USA, för USD 89 M, cirka 840 miljoner kronor

Skanska bygger grunden för ubåtstillverkningsanläggning i Connecticut, USA, för USD 89 M, cirka 840 miljoner kronor

Report this content

Skanska har, inom ramen för ett joint venture med Trevcon II, tecknat avtal med AECOM om att utföra grundläggningsarbetet för Electric Bates nya South Yard Assembly Building i Groton, Connecticut, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 89 M, cirka 840 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.

Samriskbolaget gör grundläggningsarbetet till den 18 600 kvadratmeter stora South Yard Assembly Building, där 1 400 varvsarbetare kommer att anställas för att bygga ubåtar åt den amerikanska marinen. Samriskbolaget ansvarar också för inredning, såväl som marint arbete inkluderande rivning, muddring och sprängning.

Konstruktionen pågår och kommer att fortsätta till sommaren 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.