• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger högstadieskola i Lake Oswego, Oregon, USA, för USD 69 M, cirka 630 miljoner kronor

Skanska bygger högstadieskola i Lake Oswego, Oregon, USA, för USD 69 M, cirka 630 miljoner kronor

Report this content

Skanska har tecknat avtal med Lake Oswego School District om att riva och ersätta Lakeridge Junior High School i Oregon, USA. Kontraktet är värt USD 69 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

Projektet innefattar att bygga en 12 000 kvadratmeter stor skolanläggning för att ersätta den befintliga skolan. Den nya skolan kommer att få en förbättrad inlärningsmiljö, förbättrad säkerhets- och tillträdeskontroll, förbättrad kapacitet samt ett passivt ventilationssystem för energibesparing.

Konstruktionen kommer att inledas i april 2019. Projektet är planerat att vara färdigställt under hösten 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar