Skanska bygger kommersiell fastighet i centrala London, Storbritannien, för cirka GBP 58 M, cirka SEK 695 M

Skanska har tecknat avtal med Derwent London om att bygga The Featherstone Building, EC2 i centrala London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 58 M, cirka 695 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2019.

Fastigheten kommer att bestå av både kontor och butikslokaler, och ha en yta på cirka 1 160 kvadratmeter. Byggnaden är utformad för att se ut som fyra enskilda kontorsblock som varierar i höjd och färg. The Featherstone Building lever upp till de högsta miljöstandarderna för att uppnå miljöackrediteringarna BREEAM 2014 - Outstanding och LEED V4 - Platinum.

Konstruktionen kommer att inledas i september 2019. Projektet är planerat att vara färdigställt under november 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.