• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger ny bro i Trondheim, Norge, för NOK 805 M, cirka 800 miljoner kronor

Skanska bygger ny bro i Trondheim, Norge, för NOK 805 M, cirka 800 miljoner kronor

Report this content

Skanska har tecknat avtal med norska Vegvesenet om byggnationen av en ny bro i Trondheim, Norge. Kontraktet är värt NOK 805 M, cirka 800 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2020. 

Projektet inkluderar byggandet av den nya bron Rv. 706 Nydalsbrua över Nidelvfloden samt vägförbindelser till nuvarande och framtida vägnät på bägge sidor av floden. Det kommer också att byggas en ny gång- och cykelväg, tunnel och tunnelportaler om totalt 80 meter med två körfält för den framtida Byåsen-tunneln samt cirka 1,4 kilometer ny väg med två körfält. Den nya vägen kommer att korsa floden Leirelva på två platser och två mindre broar på 50 respektive 100 meter kommer också byggas.

Projektet är en del av Greener Trondheim, ett partnerskap för hållbar transport och med höga ambitioner avseende klimat och miljö. Det är ett pilotprojekt inom miljöområdet för det norska Vegvesenet och projektet kommer också att certifieras enligt CEEQUAL, en internationell klassificeringsstandard inom hållbarhet.

Byggnationen påbörjas i oktober 2020 och ska vara slutförd i augusti 2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:

Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 934 52 531

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar