• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger ny tunnel i Vestland, Norge, för NOK 335M, cirka 330 miljoner kronor

Skanska bygger ny tunnel i Vestland, Norge, för NOK 335M, cirka 330 miljoner kronor

Report this content

Skanska har tecknat avtal med Fylkestinget i Vestland om att bygga en ny tunnel i Kvinnherad kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 335M, cirka 330 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

Målsättningen med projektet Fv. 500 Folgefonntunnelen-Årsnes är att skydda vägen mellan tunneln och Årsnes mot rasmassor. Det inkluderar byggnation av en 1 400 meter lång tunnel och förbättringar av delar av vägavsnittet. Projektet genomförs med så kallat early contractor involvement där Skanska under det senaste året har utvecklat projektet i nära samarbete med Vestlands Fylkesting.

Byggstart sker i oktober 2021 och projektet kommer att slutföras i februari 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

Prenumerera