• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, USA, för USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor

Skanska bygger nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, USA, för USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor

Report this content

Skanska har tecknat avtal med BA Leasing BSC, LLC om att bygga ett nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

Skanska kommer att riva den befintliga byggnaden och bygga en ny cirka 16 000 kvadratmeter stor, fyra våningar hög, kontorsbyggnad med namnet New Roosevelt. Byggnaden är belägen vid en strand och innefattar kontorsytor, ytor för kundmöten, café, serverrum, ett toppmodernt gym samt utomhusfaciliteter.

Arbetet påbörjades i mars 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i mars 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media