• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Florida, USA, för USD 64M, cirka 524 miljoner kronor

Skanska bygger Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Florida, USA, för USD 64M, cirka 524 miljoner kronor

Report this content

Skanska har tecknat ett kontrakt med Orlando Health, Inc för att bygga Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, USA. Kontraktet är värt cirka USD 64M, cirka 524 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2020.

Det nya institutet är på cirka 35 000 kvadratmeter och kommer att omfatta ett åtta våningar högt sjukhus med 75 vårdrum och 10 operationsrum. En angränsande sex våningar hög byggnad kommer att inkludera bland annat två våningar som i sin tur inrymmer ytterligare 12 operationsrum.

Byggarbetet påbörjades i november 2020 och är planerat att slutföras under andra kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande utvecklings- och byggföretagen i USA, specialiserat på byggande, civil infrastruktur och utveckling av kommersiella fastigheter på utvalda amerikanska marknader. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet under 2019.

För ytterligare information kontakta:

Maritza E. Ferreira, Communications Director, Skanska USA, tel +1 (404) 946 75 21

Jacob Birkeland, Head of Media Relations och Public Affairs, Skanska AB, tel +46 10 449 31 34

Direktlinje för media, tel +46 10 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media