• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger sjukhus i Tavastehus, Finland för EUR 272M, cirka 2,8 miljarder kronor

Skanska bygger sjukhus i Tavastehus, Finland för EUR 272M, cirka 2,8 miljarder kronor

Report this content

Skanska har tecknat ett kontrakt med Kanta-Häme sjukhusdistrikt för att bygga ett nytt sjukhus i Tavastehus, Finland. Kontraktet är värt EUR 272M, cirka 2,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2021.

Den nya sjukhusbyggnaden består av 74 000 kvadratmeter uppdelat i tre delar. Sjukhusets inrymmer akutmedicin samt alla större medicinska specialistfunktioner inklusive psykiatri. Utöver detta kommer resurser för primärvård, tandvård och akut hemvård också att finnas.

Sjukhuset kommer att byggas av ett konsortium där Skanska är huvudentreprenör. I konsortiet ingår Kanta-Häme sjukhusdistrikt och Sweco, samt Team Integrated som är ett joint venture av arkitektbyråer.

Byggarbetet påbörjades i augusti 2021 och är planerat att slutföras under slutet av 2025.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations och Public Affairs, Skanska AB, tel +46 10 449 31 34

Pilvimaari Heikkinen, Kommunikationsansvarig, Skanska Finland, tel +358 40 519 4787

Direktlinje för media, tel +46 10 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar