Skanska bygger skärmtak och genomför renoveringar på flygplats i Boston, USA, för USD 67 M, cirka SEK 631 M

Skanska har tecknat avtal med Massachusetts flygplatsmyndighet om att bygga ett nytt skärmtak över terminal C på Logan International Airport i Boston, Massachusetts, USA samt genomföra renoveringar. Kontraktet är värt USD 67M, cirka 631 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Den första delen av kontraktet var värt USD 15 M, cirka SEK 141 M och inkluderades i orderingången för första kvartalet.

Uppdraget kommer även att omfatta en utbyggnad och förbättring av avgångshallarna på det övre planet samt förbättringar och utvidgning av området för väskinlämning. Projektet omfattar också rivning av befintligt skärmtak samt avlägsnande av två befintliga hissar och installation av tre nya hissar.

Projektet inleds i november 2019 och är planerat att öppnas för trafik i september hösten 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Pamela Monastra, Kommunikationschef Skanska USA, tel 001 206 494 5440

Jacob Birkeland, Presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera