• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska bygger South Coast Rail expansion, Fall River Secondary Line, Massachusetts, USA, för USD 79 M, cirka 760 miljoner kronor

Skanska bygger South Coast Rail expansion, Fall River Secondary Line, Massachusetts, USA, för USD 79 M, cirka 760 miljoner kronor

Report this content

Skanska har, som del av ett joint venture med D.W. White Construction, tecknat avtal med Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) om att bygga Fall River Secondary Line, den första större delen av South Coast Rail Fas 1 Expansion i Massachusetts, USA. Kontraktet är totalt värt USD 159 M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd USD 79 M, cirka 760 miljoner kronor, i orderingången för USA för det andra kvartalet 2020.

Projektet inkluderar två nya stationer, en i Freetown och en i Fall River, samt en anläggning för tågförvaring i Fall River. Kontraktet omfattar också 19 kilometer spår, åtta järnvägsbroar, tio korsningar och ytterligare systeminfrastruktur.

Byggnationen påbörjades i juni 2020 och planeras vara slutförd i oktober 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera