Skanska bygger toppmodern fastighet i USA

Skanska ska bygga en toppmodern forsknings- och utvecklingsfastighet på cirka 260 000 kvadratmeter för en kund i USA. Projektet kommer att utföras i ett joint venture med DPR Construction.

Det första kontraktet uppgår totalt till USD 256 M, cirka 1,7 miljarder kronor, varav Skanskas 50 procent uppgår till USD 128 M, cirka 860 miljoner kronor och bokas i orderingången för första kvartalet. Skanska förväntar sig tillägg till det första kontraktet allteftersom priset för projektets faser fastställs. Dessa tillägg kommer att inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building och Skanska UK allteftersom de avtalas.

För att bli LEED-certifierad (Leadership in Energy and Environmental Design) av United States Green Building Council kommer byggnaden att präglas av gröna designlösningar.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010 - 448 88 08

Direktlinje för media: 010 - 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar