Skanska bygger tunnel i New York City, USA för cirka 535 miljoner kronor

Skanska USA har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) för arbeten på East Side Access, MTA:s största projekt. Kontraktet är värt USD 60 M, cirka 535 miljoner kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska bygga en 240 meter lång tunnel och installera spårbanor och växlar vid knutpunkten, the Harold Interlocking, vilken sammankopplar tågen på Long Island Rail Road, LIRR, med Grand Central Terminal.

Projektet påbörjas under våren 2019 och fortsätter till och med halvårsskiftet 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, 010-449 31 34

Michael Iacovella, Communications, Skanska USA, tel +1 917 438 33 77

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar