Skanska bygger undervattensparkering i Oslo för ca 880 miljoner kronor, NOK 800 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga ett parkeringshus som ska ligga under vatten i centrala Oslo. Kontraktssumman uppgår till NOK 800 miljoner, ca 880 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2007. Kund är Tjuvholmen Utvikling AS, ett utvecklingsbolag som är samägt av Selvaag- och Aspelin Ramm-grupperna.

Parkeringshuset som byggs för att rymma inemot 650 p-platser ska även utgöra en del av grundläggningen för ett nytt bostadsområde.

Betonggjutningen av parkeringshuset kommer att genomföras i en torrdocka för att skeppas och sänkas på plats vid Tjuvholmen i centrala Oslo. Processen är i princip densamma som vid byggande av off-shoreplattformar, vilket Skanska har lång erfarenhet av.

Det nya tomtområdet som skapas vid Tjuvholmen kommer att bli ca 21.000 kvm stort, vilket delvis utgörs av parkeringshusets tak. Den resterande delen av tomten ska grundläggas på betongdäck på pålar. Området ska därefter bebyggas med bostäder, vilket dock inte ingår i Skanskas uppdrag. Tjuvholmen är en del i staden Oslos initiativ för att skapa sjönära boende utmed Oslofjorden.

Projektet inleds omgående och ska vara färdigställt till december 2009.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten som har ca 4.200 medarbetare hade 2005 intäkter på ca 10,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och av offentlig-privata samverkansprojekt.För ytterligare information, kontakta:


Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 4000 6400
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar