Skanska får design- och byggkontrakt i London för cirka 1,1 miljarder kronor

Land Securities Group PLC har utsett Skanska till huvudentreprenör för att designa och bygga kontor- och affärslokaler i centrala London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 109 miljoner, cirka 1,1 miljarder kronor, och kommer att bokföras under andra kvartalet 2013. Arbetet beräknas komma igång i augusti 2013 och vara slutfört i april 2015.

Projektet, 1 & 2 New Ludgate, nära St Paul’s Cathedral, omfattar ett helt kvarter med två olika byggnader på totalt 35.000 kvm och ett nytt torg. I uppdraget ingår att designa och bygga de två kontorsbyggnad-erna med butiker och restauranger på entré- och källarplan, samt kringliggande markarbeten.

Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till omkring 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, Private Finance 2 (PF2). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Lizzie Sparrow, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423905

Elin Otter, tf presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 61

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar