Skanska får motorvägsuppdrag i New Jersey värt 715 miljoner kronor

Report this content

Skanska får motorvägsuppdrag i New Jersey värt 715 miljoner kronor Skanska USA Civil har fått uppdraget att bygga ut en motorväg i New Jersey, USA. Kontraktet är värt totalt USD 75,6 miljoner, ca 715 miljoner kronor. Kund är New Jersey Department of Transportation. Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002. Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Slattery Skanska. Uppdraget gäller en utbyggnad av en 3,3 km lång sträcka på Route 18 i Piscataway, New Jersey. I uppdraget ingår rivning av befintliga konstruktioner, schaktning, grundläggning, sex nya broar samt stödjemurar och kulvertar. Utöver stål- och betongarbeten ansvarar Slattery Skanska även för alla mekaniska och elektriska installationer. Förberedande arbeten har inletts och projektet ska färdigställas i november 2004. Genomförandet sker på ett sådant sätt att störningar för verksamheten på Rutgers University, beläget på båda sidor om motorvägen, minimeras. Den amerikanska marknaden för transportinfrastruktur är fortsatt stark. Skanska USA Civil ökade sin omsättning med 38 procent mätt i USD mellan 2000 och 2001. Skanska USA Civils orderstock uppgick vid årsskiftet till ca 21 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,tel +4 718 767 26 00 Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00240/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar