Skanska investerar cirka 1,1 miljarder kronor i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA

Skanska investerar USD 126 miljoner, cirka 1,1 miljarder kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 59 miljoner, cirka 500 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga den 11 våningar höga kontorsbyggnaden som omfattar 23 000 kvadratmeter, samt cirka 900 kvadratmeter detaljhandel på bottenvåningen. Byggnaden tar sikte på LEED Gold-certifiering.

Byggarbetet inleds i november 2015 och beräknas vara slutfört under det första kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Pamela Monastra, Senior Director Communications, Skanska USA, tel: +1 404 946 7533

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media