Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i kontorshuset Epic på Universitetsholmen i Malmö

Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i kontorsprojektet Epic i kvarteret Trollhättan 7 på Universitetsholmen i Malmö. Kontorshuset kommer att bli sex våningar högt med en total uthyrningsbar yta på cirka 15 000 kvadratmeter. 

Epic blir Skanskas nästa steg i utvecklingen av Universitetsholmen efter lyckosamma projekt i området, som bland annat Malmö Live och STUDIO. 

– Det är väldigt glädjande att starta Epic och fortsätta utvecklingen av Universitetsholmen. Epic erbjuder ett fantastiskt läge i kombination med moderna och hållbara lokaler samt en väl tilltagen atriumgård, säger Stefan Andersson, projektchef, Skanska Öresund.

I Epic står välmående och hälsa i fokus. Det är ett av Sveriges första kontorsprojekt som är registrerat för en WELL-certifiering. Certifieringen är baserad på sju års medicinsk och vetenskaplig forskning och utgår helt från hur den byggda miljön påverkar oss människor.

– Det som tilltalar oss kring just WELL är att det utgår från hur kroppens olika system påverkas av den byggda miljö man befinner sig i. Det handlar om den viktigaste tillgången för de allra flesta företag – dess anställda, säger Sofia Ekerlund, marknadsansvarig, Hälsa/WELL, Skanska Öresund.

Byggnationen inleds under det andra kvartalet 2017. Färdigställandet av Epic är planerat till det tredje kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 10 600 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund, tel 010 448 32 89

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media