• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska investerar EUR 36M, cirka 370 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Uleåborg, Finland

Skanska investerar EUR 36M, cirka 370 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Uleåborg, Finland

Report this content

Skanska investerar EUR 36M, cirka 370 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Uleåborg, Finland. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och bestå av 94 lägenheter.

Målet för projektet är att erhålla en RTS-miljöklassificering. Solpaneler på taket kommer generera en del av den el som används av fastigheten och parkeringsplatser kommer att vara utrustade för laddning av elbilar. Det kommer också att finnas utmärkta förvarings- och underhållsfaciliteter för att uppmuntra till cykling året runt.

Byggnationen inleddes i augusti 2021 och förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar