• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska investerar NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor, i fastighet för bostadsutveckling i Bærum, Norge

Skanska investerar NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor, i fastighet för bostadsutveckling i Bærum, Norge

Report this content

Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Bærum, Norge. Investeringen som är avsedd för bostadsändamål uppgår netto till NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor. Säljare är Profier.

Fastigheten Kirkeveien 59 är planlagd för lägenhetskvarter och småhus. Skanska planerar att bygga 50 lägenheter och 28 radhus. Projektet kommer att bli BREEAM-certifierat och byggnadsarbetet förväntas starta under 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

Prenumerera