• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska renoverar och bygger ut flygplatsen Tampa International i Florida, USA, för cirka 500 miljoner kronor

Skanska renoverar och bygger ut flygplatsen Tampa International i Florida, USA, för cirka 500 miljoner kronor

Report this content

Skanska har skrivit ett kompletteringskontrakt om att renovera och bygga ut flygplatsen Tampa International i Tampa, Florida. Kontraktet är värt totalt USD 60 M, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2015.

Skanska inledde arbetena med utbyggnaden i december 2014. Renoveringen kommer att påbörjas i juli 2015 och hela projektet beräknas vara färdigställt i november 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Pamela Monastra, Communications, Skanska USA, tel: +1 404 946 7533

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media