• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska säljer 11 asfaltsproduktionsanläggningar i Polen för cirka PLN 120 M, cirka SEK 300 M

Skanska säljer 11 asfaltsproduktionsanläggningar i Polen för cirka PLN 120 M, cirka SEK 300 M

Report this content

Skanska har sålt majoriteten av sina asfaltsverksamhet i Polen till företaget Colas som utgör en del av Bouygues gruppen. Priset uppgår till cirka PLN 120 M, cirka SEK 300 M på skuldfri basis. Försäljningen kommer att redovisas i det andra kvartalet 2019. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt. 

Anläggningarna är lokaliserade i Gdańsk, Poznań, Nasławice, Zabrze, Skawina, Anielin, Warsaw, Ostaszewo, Gutkowo, Dębska Wola samt Bór. Intäkterna i anläggningarna uppgick till PLN 300 M under 2018.

Försäljningen är ett steg gällande att implementera Skanskas stadsutvecklingsstrategi i Polen som lanserades för ett år sedan samt minska enheten och därmed fokusera på kärnverksamheten.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera