Skanska säljer kontorsfastighet i Helsingfors, Finland för cirka EUR 135 M, cirka 1,4 miljarder kronor

Skanska har sålt en kontorsfastighet Helsingfors, Finland för cirka EUR 135 M, cirka 1,4 miljarder kronor. Köpare är HANSAINVEST Real Assets. Projektet är utvecklat av Skanska Finland och försäljningen bokförs i rörelsegrenen Kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2019. Tillträde till fastigheten är i januari 2020.

Fastigheten kommer att vara huvudkontoret för Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. ECHA och Skanska tecknade hyresavtalet i december 2017. Kontorsbyggnaden som är på åtta våningar är under uppbyggnad på en centralt i Telakkaranta-området i Helsingfors. Totalt består ECHA-byggnadskomplexet av cirka 17 700 kvadratmeter uthyrbart utrymme. Byggandet av de nya lokalerna förväntas vara klart före utgången av 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Liisa Salmela, Kommunikationschef, Skanska Oy, tel +358 50 374 3070

Direktnummer för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd i koncernens värderingar erbjuder Skanska innovativa och hållbara lösningar för enkla såväl som de mest komplexa uppdragen. Dessa skapar en bättre framtid för kunder och samhället. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.