Skanska säljer logistikanläggning i Arlandastad, Sigtuna, för cirka 230 miljoner kronor

Skanska har sålt en logistikanläggning i Arlandastad, Sigtuna, för cirka 230 miljoner kronor. Köpare är Logicenters. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden i det första kvartalet 2019. Tillträdet kommer att ske under det första kvartalet 2020.

Logistikanläggningen omfattar cirka 25 000 kvadratmeter och kommer att ha moderna specifikationer och anpassas för att tillgodose hyresgästen Veddestagruppen. Anläggningen är den andra etappen som utvecklas och byggs av Skanska i området. Byggnationen av första etappen pågår och är även den såld till Logicenters, vilket sedan tidigare kommunicerats.

– Vi är mycket glada över att tillsammans med Logicenters utveckla vår andra av tre byggrätter i Arlandastad. Totalt utvecklar vi nu över 50 000 kvadratmeter lokalyta i ett mycket lyckat samarbete, säger Henrik Ahnström, chef Projektutveckling, Skanska Fastigheter Göteborg.

Arlandastad är ett väletablerat företagsområde i ett strategiskt läge. Området har med sin närhet till både Stockholm stad och Arlanda flygplats blivit en viktig knutpunkt och växer som logistiknav. Den nya anläggningen kommer att vara belägen med bra skyltläge i direkt anslutning till både E4 och E18.

– Arlandastad är ett av Sveriges bästa logistiklägen, vilket gör oss glada över att investera i ytterligare en anläggning här. Därför är vi väldigt stolta över samarbetet med Skanska, vilket ger oss möjligheten att erbjuda Veddestagruppen optimal placering av anläggningen såväl som specifikationer av modern standard, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

Förberedande arbeten har påbörjats och anläggningen ska vara färdigställd under det första kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ahnström, Chef Projektutveckling, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010 448 43 49

Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, tel: 010 449 31 34

Direktnummer för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd i koncernens värderingar erbjuder Skanska innovativa och hållbara lösningar för enkla såväl som de mest komplexa uppdragen. Dessa skapar en bättre framtid för kunder och samhället. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media