Skanska sätter press på leverantörer att fasa ut bromerade flamskyddsmedel

Report this content

Skanska sätter press på leverantörer att fasa ut bromerade flamskyddsmedel Skanska Sverige AB har genom en enkät till drygt hundra utvalda leverantörer undersökt förekomsten av bromerade flamskyddsmedel i leverantörernas produkter. Enkätsvaren uppvisar en mycket varierande kännedom om medlens förekomst. Det stora flertalet leverantörer uppger också att man hellre avvaktar lagstiftning innan man engagerar sig i utfasningen, vilket är en besvikelse för Skanska. Ett av Skanska Sveriges miljömål är att fasa ut bromerade flamskyddsmedel ur verksamheten. Syftet med enkäten var att undersöka hur Skanskas leverantörer ser på utfasning av dessa. - Det återstår fortfarande mycket arbete för att säkerställa att de produkter som levereras till Skanska är fria från bromerade flamskyddsmedel. Leverantörer av produkter inom framför allt el och elektronik har ett stort arbete framför sig, säger Johan Gerklev, miljöchef inom Skanska Sverige. - Vi kommer att dra egna slutsatser av enkätsvaren. Där vi har likvärdiga produkter att välja mellan kommer vi att välja leverantörer som har produkter fria från bromerade flamskyddsmedel, säger Gunnar Jürss, inköpschef Skanska Sverige. Vi vill att våra leverantörer aktivt hjälper oss genom att utveckla och erbjuda alternativa produkter och teknik. Kan våra svenska leverantörer inte förse oss med detta så kommer vi att vända oss ut på den internationella marknaden. Enkäten skickades ut till sammanlagt 109 företag. Av dessa har 71 stycken besvarat enkäten. Av de som svarat har 25 företag uppgett att deras produkter innehåller bromerade flamskyddsmedel i någon form. Flertalet av företagen är ledande leverantörer inom sina respektive områden. En stor del av dem som uppgett att medlen förekommer kan endast ge en allmän indikation på var de förekommer (t.ex. i elektronik) och har svårt att ange vilka mängder eller typer av flamskyddsmedel som förekommer i specifika produkter. Av de 20-talet leverantörer som uppgett att bromerade flamskyddsmedel förekommer i produkterna, uppger en handfull att man har för avsikt att fasa ut dem oavsett eventuell lagstiftning. Det stora flertalet leverantörer uppger att man avvaktar lagstiftning, att alternativ saknas i dagsläget, eller att utfasning inte diskuterats eller inte är prioriterat. De flesta leverantörerna uppger att de inte kan bedöma hur lång tid utfasningen kommer att ta. Många hänvisar till att de är beroende av utvecklingen inom elektronikbranschen. De leverantörer som enligt enkäten som aktivt arbetar med utfasning talar om ca 3-5 år. För ytterligare information, kontakta: Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige, mobil 070-542 30 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00150/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar